Adatvédelmi tájékoztató

  1.      A www.biovita-shop.hu webhely biztosíja az egyének alapvető jogainak és szabadságainak védelmét, és különösen a személyes adatok védelméhez való jogot, összhangban a GDPR néven ismert európai rendelettel – az (EU) 2016/679 rendelettel.
  2.      „Személyes adatok”: Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható természetes személy az a személy, akit közvetlenül vagy közvetve be lehet azonosítani, különösen egy azonosító elemre, például névre, azonosító számra, helyadatokra, online azonosítóra vagy, egy vagy több saját személyére jellemző elemre hivatkozva. Továbbá esetleges fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitás.
  3.      A www.biovita-shop.hu oldal hozzáférést kap a felhasználók alábbi adataihoz, miután beleegyeztek, a hozzájáruló négyzet bejelölésével: név, vezetéknév, e-mail, telefon, fizikai cím magánszemélyek esetében.
  4.      Az oldal által gyűjtött személyes adatok biztonságos körülmények között kerülnek tárolásra, és nem kerülnek feldolgozásra semmilyen más célon kívül, mint az oldalon kizárólag szállítás, számlázás és szerződéskötés.

Az adatfeldolgozás jogalapja a vállalat tevékenységi területén, online környezetben történő felajánlási és szerződéskötési lehetőség megteremtése.

A társaság nem jogosult harmadik személynek továbbítani a 3. pontban továbbított személyes adatokat.

A személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen és átláthatóan kezelik a felhasználó / ügyfél számára. Csak arra korlátozódik, ami a feldolgozás céljaihoz szükséges és releváns.

A személyes adatokat olyan formában tároljuk, amely lehetővé teszi a felhasználók azonosítását olyan ideig, amely nem haladja meg az adatok feldolgozásának céljainak teljesítéséhez szükséges időszakot.

A felhasználónak joga van bármikor visszavonni hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján, annak visszavonását megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

A vállalat indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a felhasználót / ügyfelet a kérés nyomán az adatokkal végzett intézkedésekről. Ez az időszak szükség esetén két hónappal meghosszabbítható, figyelembe véve a kérelmek összetettségét és számát.

A felhasználónak / ügyfélnek joga van kérni a személyes adatok tekintetében a hozzájuk való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy korlátozását, vagy a feldolgozás elleni tiltakozási jogot, valamint az adatok hordozhatóságát, a GDPR-nak megfelelően.

A felhasználónak / ügyfélnek joga van arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat, amelyeket az üzemeltető rendelkezésére bocsátott, strukturált, jelenleg használt és automatikusan olvasható formában megkapja. A felhasználónak / ügyfélnek joga van megerősítést kérni arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat feldolgozzák vagy sem, és ha igen, kérésre hozzáférést kap a rá vonatkozó adatokhoz, valamint a feldolgozással kapcsolatos egyéb információkhoz. A felhasználónak / ügyfélnek bármikor joga van ellenezni a rá vonatkozó személyes adatok kezelését, ideértve a profilok létrehozását is.

 

Ami a természetes személy adatainak feldolgozását illeti, a helytelen / jogellenes adatkezelésesetében lehetősége van panasz benyújtására a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint bírósági fellebbezés benyújtására.

Adatvédelemért felelős:

Juhos Judit Melinda

Food Robot Kft.

8200 Veszprém, Cserhát lakótelep 4/B.

Telefon: +36-30-637-8502

E-mail: rendel@biovita-shop.hu

További információ: office@biovita-shop.hu

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


js_def

Adatvédelmi tájékoztató

  1.      A www.biovita-shop.hu webhely biztosíja az egyének alapvető jogainak és szabadságainak védelmét, és különösen a személyes adatok védelméhez való jogot, összhangban a GDPR néven ismert európai rendelettel – az (EU) 2016/679 rendelettel.
  2.      „Személyes adatok”: Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható természetes személy az a személy, akit közvetlenül vagy közvetve be lehet azonosítani, különösen egy azonosító elemre, például névre, azonosító számra, helyadatokra, online azonosítóra vagy, egy vagy több saját személyére jellemző elemre hivatkozva. Továbbá esetleges fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitás.
  3.      A www.biovita-shop.hu oldal hozzáférést kap a felhasználók alábbi adataihoz, miután beleegyeztek, a hozzájáruló négyzet bejelölésével: név, vezetéknév, e-mail, telefon, fizikai cím magánszemélyek esetében.
  4.      Az oldal által gyűjtött személyes adatok biztonságos körülmények között kerülnek tárolásra, és nem kerülnek feldolgozásra semmilyen más célon kívül, mint az oldalon kizárólag szállítás, számlázás és szerződéskötés.

Az adatfeldolgozás jogalapja a vállalat tevékenységi területén, online környezetben történő felajánlási és szerződéskötési lehetőség megteremtése.

A társaság nem jogosult harmadik személynek továbbítani a 3. pontban továbbított személyes adatokat.

A személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen és átláthatóan kezelik a felhasználó / ügyfél számára. Csak arra korlátozódik, ami a feldolgozás céljaihoz szükséges és releváns.

A személyes adatokat olyan formában tároljuk, amely lehetővé teszi a felhasználók azonosítását olyan ideig, amely nem haladja meg az adatok feldolgozásának céljainak teljesítéséhez szükséges időszakot.

A felhasználónak joga van bármikor visszavonni hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján, annak visszavonását megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

A vállalat indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a felhasználót / ügyfelet a kérés nyomán az adatokkal végzett intézkedésekről. Ez az időszak szükség esetén két hónappal meghosszabbítható, figyelembe véve a kérelmek összetettségét és számát.

A felhasználónak / ügyfélnek joga van kérni a személyes adatok tekintetében a hozzájuk való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy korlátozását, vagy a feldolgozás elleni tiltakozási jogot, valamint az adatok hordozhatóságát, a GDPR-nak megfelelően.

A felhasználónak / ügyfélnek joga van arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat, amelyeket az üzemeltető rendelkezésére bocsátott, strukturált, jelenleg használt és automatikusan olvasható formában megkapja. A felhasználónak / ügyfélnek joga van megerősítést kérni arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat feldolgozzák vagy sem, és ha igen, kérésre hozzáférést kap a rá vonatkozó adatokhoz, valamint a feldolgozással kapcsolatos egyéb információkhoz. A felhasználónak / ügyfélnek bármikor joga van ellenezni a rá vonatkozó személyes adatok kezelését, ideértve a profilok létrehozását is.

 

Ami a természetes személy adatainak feldolgozását illeti, a helytelen / jogellenes adatkezelésesetében lehetősége van panasz benyújtására a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint bírósági fellebbezés benyújtására.

Adatvédelemért felelős:

Juhos Judit Melinda

Food Robot Kft.

8200 Veszprém, Cserhát lakótelep 4/B.

Telefon: +36-30-637-8502

E-mail: rendel@biovita-shop.hu

További információ: office@biovita-shop.hu

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu